Logistická mobilní aplikace

Tabletová aplikace pro balíkovou společnost

Logistic Company Application

O projektu

Zákazník je jedním z největších producentů a distributorů kuchyňského a koupelnového vybavení v České republice. Pro distribuci zboží používají vlastní flotilu vozidel čítající více než 100 dodávek a nákladních vozidel.

 
 

Výzva

Současné procesy doručení dodávky jsou velice zdlouhavé, vyžadují hodně manuální práce a velkou spotřebu papíru. Cílem projektu bylo zautomatizovat co nejvíc procesů a hlavně snížit spotřebu papíru, ideálně alespoň o 80%. Na tomto projektu jsem pracoval v rámci svého působení ve firmě Autocont. Společně s kolegy z IT realizací jsme vymysleli řešení na bázi mobilní aplikace pro tablet spojené s mobilním telefonem pro volání.

Průzkum současných procesů

Nejprve jsme analyzovali současné procesy a mluvili s pracovníky logistiky. Společně jsme vytipovali slabá místa a navrhli možnosti, jak je pomocí aplikace a moderních technologií co nejvíce automatizovat a zjednodušit.

Skicování

Podle nově vytvořeného procesního modelu jsem navrhl první skici aplikace, celkové flow a všechny možné odbočky od hlavního procesu.

Prototypy a testy

Na základě těchto skic jsem začal vytvářet interaktivní klikatelný prototyp. Chtěl jsem ho otestovat s reálnými uživateli, ale to mi bohužel nebylo umožněno. Od jejich manažera jsem ale dostal poměrně podrobný popis zlepšováků a podnětů z praxe, které jsem promítl do aplikace. Firma Autocont, ve které jsem pracoval, disponovala svojí sítí lokálních skladů a skladníci zaváželi zboží klientům. Toho jsem využil a několika závozů se osobně účastnil. Během této krátké zkušenosti jsem navnímal spoustu zajímavých postřehů, které jsem mohl promítnout do designu a flow aplikace.

Grafický návrh

Po schválení prototypu aplikace jsem vytvořil vizuální návrh. Ten jsem zaměřil na čitelnost a značný důraz jsem kladl na velikost ovládacích prvků.

 
 

My Outcome

Procesní modely, Prototypy (wireframe), Grafický návrh

Login screen

Zjednodušení přihlášení do aplikace
Současný stav: Uživatel se v depu přihlásí do informačního systému na základě svého uživatelského jména a hesla. Stáhne se svůj denní plán cesty, vytiskne ho ve třech kopiích, kdy jednu podepíše a nechává na depu. Zbylé dvě bere s sebou v listinné podobě.
Navrhované vylepšení: Přihlášení probíhá pomocí otisků prstu. Následné schválení trasy se odehrává elektronicky v aplikaci.

Route confirmation

Potvrzení trasy - Po přihlášení do aplikace uživatel vidí seznam zastávek pro daný den, který musí potvrdit. Tato verze ukazuje výpis v tabulce, kde jsou zvýrazněny zastávky v regionálním depu pro naložení nebo vyložení zboží. Uvažovali jsme nad možností zobrazení trasy v mapě. Tuto verzi jsme zamítli, protože uživatele více zajímá za kým jedou než kudy.

Next stop

Další zastávka
Jakmile je denní trasa schválena anebo zboží u předchozího zákazníka vyloženo, uživatel vidí dalšího zákazníka, za kterým jede. Požadavek od objednatele byl propojení s navigací. Ověřením u kolegů z našeho skladu jsem ale zjistil, že se zákazníci často opakují a řidiči cestu znají. Proto jsme navigaci upozadili a proces zjednodušili.
Aplikace umožňuje také automatické zaslání SMS zprávy 2 minuty před tím, než řidič dorazí na místo a v případě potřeby zavolat příjemci bez potřeby zadávat mobilní číslo.

Confirm delivery

Vyložení objednávky
Řidič a příjemce spolu zkontrolují náklad a pokud je vše v pořádku, digitálně podepíšou dodací list. (Záměrně jsou zde v portfoliu vynechány některé mezikroky.)

Sign Delivery List

Podpis dodacího listu

Fault item description

Reklamační proces
Pokud je problém v dodávce, např. některé zboží je porušené, změněné, chybějící..., může být rovnou reportováno a na centrále řešeno bez zbytečných odkladů. Aplikace také umožňuje poškození rovnou vyfotit. Zároveň je aplikací rovnou vygenerován opravný dodací list, který příjemce podepíše.

 

Z důvodu NDA jsou texty, struktura, loga, procesy a další grafické prvky upraveny. Snažím se zde prezentovat, jak pracuji, nikoli ohrozit ničí obchodní tajemství. Děkuji za pochopení.

 

 

Výsledky

85 %
Snížení spotřeby papíru
60 %
Méně administrativy
26 %
Celkové zvýšení efektivity